Is circulariteit een utopie?​

Het is onze ambitie om met be the fibre mee aan de wieg te staan van een circulaire textieleconomie. Waarom? Omdat het een feit is dat veel kleding slechts een korte tijd gedragen wordt, wat leidt tot veel afval en meer productie. Voor die productie wordt jaarlijks 98 miljoen ton olie, meststoffen, chemicaliën, verfstoffen … verbruikt. En dan hebben we het nog niet over de vaak onveilige omstandigheden voor arbeiders en de 93 miljard m³ water en 1,2 miljard ton CO2-uitstoot, wat meer is dan de uitstoot van alle internationale vluchten en scheepvaart samen!

 

Er moet iets veranderen, en wel nu. Tot op vandaag wordt minder dan 1% van het materiaal om kleding te produceren duurzaam gerecycleerd. Daarmee gooien we zo’n 100 miljard dollar per jaar gewoon weg. Slechts 12% wordt gedowncycled en verwerkt in isolatiemateriaal, matrassen, poetsdoeken en dergelijke meer. Afgedankte kleding wordt dan wel ingezameld en verspreid in regio’s waar ze deze vorm van hulp kunnen gebruiken, zodat de levensduur verlengd wordt, maar we mogen niet vergeten dat deze kleding daarna ook op een stortplaats belandt.

 

Circulaire textieleconomie is goed voor de planeet

Wanneer kleding wordt geproduceerd, gedragen en daarna tot afval wordt verwerkt, spreken we van een lineair proces of lineaire economie. Circulair, het woord zegt het zelf, betekent dat er zo goed als geen afval is, want het zogenaamde afval wordt opnieuw een grondstof voor een ander, evenwaardig product. Geen downcycling, maar upcycling. En dat elke keer opnieuw, waardoor er dus minder schaarse grondstoffen gebruikt worden en niet alleen de economie, maar zeker het milieu er wel bij vaart.

 

Door in te zetten op circulariteit in de textielsector kunnen we:

  • de levensduur van kleding verhogen;

  • de recyclage radicaal verbeteren;

  • efficiënt gebruikmaken van bronnen en grondstoffen.

 

Concreet betekent dit dat we met be the fibre de ingezamelde kleding van Wereld Missie Hulp sorteren. Kapotte en gescheurde kleding wordt vervezeld en vervolgens gesponnen. Met deze nieuwe garen worden textielaccessoires gecreëerd en verkocht. De kers op de taart is dat de opbrengst ook nog eens naar ontwikkelingsprojecten gaat, waardoor de cirkel voor ons écht rond is.

 

Is er al een draagvlak voor circulariteit?

Zeker! Heel wat modeketens zoals JBC, H&M en C&A, zijn al langer bezig met duurzaamheid. Sommige gaan daar uiteraard nog wat verder in dan anderen. Zo is er een uniek partnership ontstaan tussen JBC, Wolkat en Wereld Missie Hulp. In alle JBC-winkels werd namelijk in samenwerking met Wereld Missie Hulp een inzamelcontainer geplaatst voor kleding. Daarmee produceert  onze partner Wolkat nadien op circulaire wijze mooie shoppingbags. Die worden vervolgens in JBC verkocht. Er zijn dus voldoende signalen dat er een groeiende bewustwording is voor alles wat met milieu te maken heeft, maar of dit ook op bredere schaal tot bewustere acties zal leiden, is nog moeilijk in te schatten.

 

Na heel wat onderzoek in de materie en de markt, kwamen wij tot het besluit dat het antwoord op deze vraag dubbel is. Enerzijds zien we dat heel wat beleidsmakers het belang van een circulair economisch model steeds meer in hun programma’s opnemen, maar anderzijds merken we dat de reeds ondernomen stappen inzake textielbeleid nog beperkt zijn. Een afwachtende houding, dus. Toch zijn we er rotsvast van overtuigd dat circulariteit de komende jaren in een stroomversnelling zal komen. Kijk maar naar de bouwsector, daar is circulariteit al behoorlijk aanwezig en zullen bedrijven die niet op deze kar springen, vroeg of laat uit de boot vallen.

 

Draag jouw steentje bij aan de planeet en de samenleving

Met be the fibre willen we een ‘serieus’ steentje bijdragen! Na grondig onderzoek en een lange zoektocht naar geschikte partners kunnen we betaalbare circulaire producten aanbieden. Deze zijn stuk voor stuk gemaakt uit kledingafval van onze eigen inzameling, ander kledingafval en zeeafval. Het ideale cadeau mét een verhaal voor je vrienden en familie, of gewoon voor jezelf!

 

Voor bedrijven die inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het dan weer een mooi initiatief voor duurzame relatiegeschenken of attenties voor de medewerkers. En de kers op de taart is dat je er meteen ook ontwikkelingsprojecten financieel mee steunt.

 

Ontdek al onze producten op de webshop of neem contact op met één van onze vertegenwoordigers.​